คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

ปฎิทินประชุมคณบดี

ประชาสัมพันธ์

1 2 9
1 2 5

งานอบรม สัมนา ประชุม

View All Blogs

โครงการ”โนราเวที” ครั้งที่ 2ชมการแสดงรำมโนราห์ และ ละครสะพานรักสารสิน

แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ม.ราชภัฏมหาสารคามดูงานคณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์และผลงานต่างๆของนักศึกษา

EnglishThai