ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017

010755

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระดับวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ภายในงานพบกับการประชุมหลากหลายประเด็นมากกว่า 100 เรื่อง พร้อมชมนิทรรศการผลงานวิจัยหลายร้อยผลงาน ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่  www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560