โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก วิทยากร โดย ดร.จินตนาภา โสภณ

26952324_2284820568210058_9010860286322677822_o
Admin Suppawat

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก วิทยากร โดย ดร.จินตนาภา โสภณ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 24 มกราคม 2561
ณ ห้องลีลาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

EnglishThai