กิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2561

30516764_10155733148449209_8786749473448546_n

Leave us a Comment