การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IMG_9674
Admin Suppawat

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Leave us a Comment

EnglishThai