โครงการอนุรักษ์และฟื่นฟูย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว​

236891
Admin Suppawat

วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561  ( ประชุมครั้งที่ 1 ) ดร.นรา  พงษ์พานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับสนับสนุนงบภายใต้ โครงการอนุรักษ์และฟื่นฟูย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว​ ต.พุมเรียง​ อ.ไชยา​ จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพุมเรียงโมเดล​ ปี​งบประมาณ​ 2561 เพื่อฟื้นฟูพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุล และสร้างพลังอำนาจการท่องเที่ยวชองชุมชนตามแนวประชารัฐ

สนับหนุนโดย: กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น, สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, และ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

Leave us a Comment

EnglishThai