“นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”

241859
Admin Suppawat

                   ดร.นรา พงษ์พานิช เข้าร่วมการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2562

ดร.นรา พงษ์พานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “ผู้ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าร่วมการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส​ สกว.​ ครั้งที่​ 18” ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ​ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์​ ชะอำ​ บีช​ รีสอร์ท​ จ.เพชรบุรี

การประชุม “นักวิจัยใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส” เป็นการประชุมประจำปีที่จัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 18 ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยทั่วทั้งประเทศที่ได้รับทุนการวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. ทุกประเภท มานำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปปรับแก้ไขโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในการนี้ ยังมีกิจกรรมของการประชุมประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านอื่นๆ ทั้งนี้บทสรุปจากการบรรยาย​ คือ เป้าหมายของประเทศ​ คือ​ คนไทยทั้งปวง​มี​ กาย​ ใจ​ สติ​ ปัญญา​ ความรู้​ และทักษะชีวิต​ที่ดี (ทุกช่วงวัย)

 

 

Leave us a Comment

EnglishThai