โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน(ฝึกชุมชน)

IMG_1084
Admin Suppawat

โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน(ฝึกชุมชน)

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment

EnglishThai