ประชุม พบปะ หัวหน้ากลุ่มเรียนและตัวแทนนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน แนวคิด และเสนอแนะ ในเรื่องต่างๆโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิชัย สุขวุ่น

50275218_870349586684356_6070123759572877312_n
Admin Suppawat

ประชุม พบปะ หัวหน้ากลุ่มเรียนและตัวแทนนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน แนวคิด และเสนอแนะ ในเรื่องต่างๆโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิชัย สุขวุ่น

Leave us a Comment

EnglishThai