คณะผู้บริหาร

Admin Suppawat

 

 

ดร.พิชัย สุขวุ่น

ดร.พิชัย สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ชยชนม์ โพธิ์ทิพย์

ดร.ชยชนม์ โพธิ์ทิพย์

ผู้ช่วยคณบดี
ดร.อรอุษา หนองตรุด

ดร.อรอุษา หนองตรุด

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์เอพร โมฬี

อาจารย์เอพร โมฬี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

EnglishThai