สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

56726466_1505492059585516_8671154695605059584_o
Admin Suppawat

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม
จัดกิจกรรม “สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และปลูกฝังความกตัญญูและการแสดงออกที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป
ในวันที่ 10 เมษายน 2562

Leave us a Comment

EnglishThai