สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 โควตา และรอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

IMG_3076
Admin Suppawat

สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 โควตา และรอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment

EnglishThai