แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

61186804_1241159612706583_4666086452155645952_o
Admin Suppawat

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เข้าศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   

Leave us a Comment

EnglishThai