เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน วิทยากรศิษย์เก่าพัฒนาชุมชน มรส.จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

61653716_10157269714859376_3531074454366978048_n
Admin Suppawat

โครงการ ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรส. วิทยากรศิษย์เก่าพัฒนาชุมชน มรส.จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ทุ่งสง และทีมงาน ณ บ้านนิคม ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment

EnglishThai