ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

62882677_1251001918389019_5774072385414103040_o
Admin Suppawat

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

Leave us a Comment

EnglishThai