ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

IMG_7739
Admin Suppawat

วันนี้(8 กรกฎาคม 2562)  ผศ.ดร.นพดล จันระวัง  ประธาน พร้อมด้วย ผศ.สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ กรรมการและดร.ศิริรัตน์  ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการร่วมกันประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ ณ ห้องสาขาวิชาภาษาไทย

วันที่   8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Leave us a Comment

EnglishThai