95757
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 ติดต่อ: โทรศัพท์: 077-913363 Fax:077-913364
95757

ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัย/บริการวิชาการ/ข่าวนักศึกษา/เอกสาร

1 2 6

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่8/2561

  การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่8/2561 ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 อาคาร84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “ศึกจ้าวยุทธภพ”

ด้วย สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “ศึกจ้าวยุทธภพ” ครั้งที่ ๔ ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.              ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ และห้องลีลาวดี ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย    ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนบน จำนวน…

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี” จะมีกำหนดการจัดงานเปิดป้ายและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดการ งานเปิดป้ายและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมผลักดันและประเมิน) วันอังคารที่ 4กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13.00 น.นายอำเภอ…

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ห้องลีลาวดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ปราณี เพชรแก้ว ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ อาจารย์จุฑามาศ…

โครงการ”โนราเวที” ครั้งที่ 2ชมการแสดงรำมโนราห์ และ ละครสะพานรักสารสิน

ร่วมโครงการ"โนราเวที" ครั้งที่ 2 ชมการแสดงรำมโนราห์ และ ละครสะพานรักสารสิน

สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่เเละนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกท่าน ร่วมโครงการ”โนราเวที” ครั้งที่ 2 ชมการแสดงรำมโนราห์ และ ละครสะพานรักสารสิน และโนรารับเชิญ โนราทิว นครศรี และ โนราไข่แมน เรืองจรัสศรี —————————————– ในวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561   ณ  ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการมนุษยศาสตร์ฯครั้งที่3

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ผู้นำชุมชน และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาสังคมไทยระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสถาบันอื่น ๆ

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ผู้นำชุมชน และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาสังคมไทยระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสถาบันอื่น ๆ

9 ส.ค.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร พิชัย  สุขวุ่น และรองฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “มวยไชยา : สุดยอดแม่ไม้มวยสยาม”

มวยไทย สุดยอดแม่ไม้เมืองไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โดยสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจในศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “มวยไชยา : สุดยอดแม่ไม้มวยสยาม” __________________________ ในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ___________________________ หัวข้อการสัมมนามีดังนี้ การเสวนาเรื่องมวยไชยา การสาธิตมวยไชยา และการฝึกปฏิบัติมวยไชยาร่วมชม…

โครงการ”โนราเวที” ครั้งที่ 2ชมการแสดงรำมโนราห์ และ ละครสะพานรักสารสิน

แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ม.ราชภัฏมหาสารคามดูงานคณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์และผลงานต่างๆของนักศึกษา