• คณะกรรมการประจำคณะ
 • Faculty Information
 • Major / Course
 • Staff
 • Research
 • News / Events
 • งานแผนและงบประมาณ
 • Contact US
 • แบบฟอร์มแผนดำเนินโครงการ
 • Board of Director
 • งานประกันคุณภาพและรับรองสถาบัน
 •           

   

    
        

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
    17-08-2017   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
   
  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวงสตริงคอมโบ้ (String Combo) วันที่16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุนทรียศิลป์ ชั้น 2 อาคารสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    16-08-2017   โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวงสตริงคอมโบ้ (String Combo) วันที่16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุนทรียศิลป์ ชั้น 2 อาคารสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
  คณะมนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
    11-08-2017   คณะมนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
   
  โครงการ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
    10-08-2017   โครงการ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
   
  ขอเชิญร่วมงานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 วันที่ 18-19 ส.ค. 60 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
    09-08-2017   ขอเชิญร่วมงานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 วันที่ 18-19 ส.ค. 60 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี
    07-08-2017   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี
   
  โครงการสัปดาห์วิชาการ ​​มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 18-19 ส.ค. 60 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    07-08-2017   โครงการสัปดาห์วิชาการ ​​มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 18-19 ส.ค. 60 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560
    03-08-2017   การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560
   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    01-08-2017   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   
  การบรรยายเรื่อง อนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
    29-07-2017   การบรรยายเรื่อง อนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    29-07-2017   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10
    29-07-2017   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10
   

  15-07-2017   ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017
  12-07-2017   งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
  05-07-2017   ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017
  21-04-2017   ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
  21-04-2017   ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓
  21-04-2017   การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
  07-12-2016   นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 «การเรียนรู้เชิงลึก»
  29-11-2016   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
  28-11-2016   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
  17-11-2016   ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรม «เสริมสมรรถนะบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่»
  อ่านทั้งหมด :  ข่าวสารงานวิจัย  

  ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)