คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่: 
เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077-913363  โทรสาร 077-9133634
อีเมล์: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์:

http://human.sru.ac.th/