ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผนึก ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 จัดโครงการ "ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา" 08 04 2561 82
โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 24 03 2561 50
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 24 03 2561 24
ประชุมติดตามแผนดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2561และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ 27 02 2561 136
ขอเชิญร่วมกิจกรรม " วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ " 13 02 2561 134
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น 01 02 2561 183
โครงการ " แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารกับหน่วยงานภายนอกและการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์ระหว่างหน่วยงานภายนอก (MOU) 25 01 2561 219
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก” 24 01 2561 370
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก 23 01 2561 199
กำหนดการจัดโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 23 01 2561 207