ขอเชิญร่วมกิจกรรม " วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ "

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

08.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป

08.30 น. ร่วมพิธีทำบุญวันราชภัฏและเปิด อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)

10.00 น. บรรยายพิเศษ วันราชภัฏและประกาศสัตยายันความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี