ประชุมติดตามแผนดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2561
และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ
ฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อติดตามแผนดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2561และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป โดยมี ดร.พิชัย  สุขวุ่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

DSCF1395_resize.JPGDSCF1394_resize.JPGDSCF1393_resize.JPGDSCF1392_resize.JPGDSCF1391_resize.JPGDSCF1390_resize.JPGDSCF1389_resize.JPGDSCF1388_resize.JPGDSCF1387_resize.JPG