ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 
สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

IMG_2024_resize.JPGIMG_2023_resize.JPGIMG_2022_resize.JPGIMG_2021_resize.JPGIMG_2019_resize.JPGIMG_2020_resize.JPGIMG_2018_resize.JPG