แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ดาวโหลดแบบฟอร์มการทำสัญญาทุนวิจัย พ.ศ.2561 เขียนโดย Anothai Kongkachouy 56
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017 เขียนโดย Anothai Kongkachouy 297
งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) เขียนโดย Anothai Kongkachouy 331
ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017 เขียนโดย Anothai Kongkachouy 390
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 เขียนโดย Anothai Kongkachouy 517
ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓ เขียนโดย Suppawat Sripat 507
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 เขียนโดย Suppawat Sripat 431
นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การเรียนรู้เชิงลึก" เขียนโดย Suppawat Sripat 598
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 เขียนโดย Suppawat Sripat 735
ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ/วิจัยเข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 เขียนโดย Suppawat Sripat 425