มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

หากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ijat-aatsea.com และ
https://www.rbru.ac.th/th/news/index.php?p=detail&No=8333&backpage=nTrain