43626662_2335020069882253_758053678975287296_o
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 ติดต่อ: โทรศัพท์: 077-913363 Fax:077-913364
43626662_2335020069882253_758053678975287296_o

ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัย/บริการวิชาการ/ข่าวนักศึกษา/เอกสาร

กำหนดการมหกรรมที่ดินโฉนดชุมชน วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561เวลา 09.00 -16.30 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมที่ดินโฉนดชุมชน เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้และเข้าใจ แนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่ปกติสุขของประชาชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเปิดงาน “มหกรรมที่ดินโฉนดชุมชน” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ปชช.จังหวัดสุราษฎร์ฯ ร่วมหมื่นคนลงทะเบียนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  วันนี้(16 ต.ค. 61) ที่บริเวณหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประชาชนจาก 19 อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่าหมื่นคน พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อเข้าร่วมลงทะเบียนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน โดยภายในบริเวณสถานที่จัดงานได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนตลอดทั้งวัน นำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวสุราษฎร์ธานี ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอเชิญข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสมัครลงลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ…

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิชาการและงานต่าง ๆ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ ฯ มรส. และ สำนักวิชารัฐศาสตร์ ฯ มวล.

         ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร รักษาราชการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักวิชา ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมประชุมยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี้ อาจารย์เอพร โมฬี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตได้แก่ ดร.วิทวัส ขุนหนู ดร.บดินทร์ธร บัวรอด และอาจารย์สิทธิพันธ์ พูนเอียด…

ขอแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่กรรมของคุณพ่อสุดใจ นิลเอก บิดาดร.พิสิฐ นิลเอก อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่กรรมของคุณพ่อสุดใจ นิลเอก บิดาดร.พิสิฐ นิลเอก อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าภาพกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านพัก อ.สิงหนคร จ.สงขลา และฌาปนกิจศพในวันเสาร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ฌาปนสถานวัดประตูไชย อ.สิงหนคร จ.สงขลา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในกระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัด open house แนะแนวนักเรียนตามโครงการ “ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาต่างๆ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัด โครงการ”ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” เพื่อแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ชี้ช่องทางหลักสูตรที่ตรงต่อสายอาชีพในฝัน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ ห้องสมุด บรรณารักษ์ ชั้น 3 อาคาร84พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาแต่และสาขามาแนะแนวการเรียนการสอนการสอบ การทำกิจกรรมต่างๆ

สภาฯ มรส. มีมติแต่งตั้ง ดร.วัฒนา รัตนพรหม เป็นรักษาราชการการแทนอธิการบดี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีมติแต่งตั้ง ดร.วัฒนา รัตนพรหม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่สภามหาวิทยาลัยได้ไว้วางใจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งการเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ตนพร้อมจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้พันธกิจที่สำคัญ นั่นคือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและการดูแลชุมชนทัองถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงวางรากฐานให้ชาวราชภัฏได้ถวายงานต่างพระเนตรพระกรรณในด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับ ดร.วัฒนา รัตนพรหม ปัจจุบันอายุ 49 ปี เริ่มรับราชการครั้งแรก ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช…

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัษฎา วัฒนานนท์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัษฎา วัฒนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เด็กและเยาวชนคนดีศรีตาปี) สาขาศิลปวัฒนธรรม  

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่8/2561

  การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่8/2561 ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 อาคาร84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “ศึกจ้าวยุทธภพ”

ด้วย สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “ศึกจ้าวยุทธภพ” ครั้งที่ ๔ ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.              ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ และห้องลีลาวดี ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย    ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนบน จำนวน…

โครงการ”โนราเวที” ครั้งที่ 2ชมการแสดงรำมโนราห์ และ ละครสะพานรักสารสิน

แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ม.ราชภัฏมหาสารคามดูงานคณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์และผลงานต่างๆของนักศึกษา