โครงการสัมนามนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 ติดต่อ: โทรศัพท์: 077-913363 Fax:077-913364
โครงการสัมนามนุษยศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัย/บริการวิชาการ/ข่าวนึกศึกษา/เอกสาร

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ห้องลีลาวดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ปราณี เพชรแก้ว ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ อาจารย์จุฑามาศ…

โครงการ”โนราเวที” ครั้งที่ 2ชมการแสดงรำมโนราห์ และ ละครสะพานรักสารสิน

ร่วมโครงการ"โนราเวที" ครั้งที่ 2 ชมการแสดงรำมโนราห์ และ ละครสะพานรักสารสิน

สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่เเละนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกท่าน ร่วมโครงการ”โนราเวที” ครั้งที่ 2 ชมการแสดงรำมโนราห์ และ ละครสะพานรักสารสิน และโนรารับเชิญ โนราทิว นครศรี และ โนราไข่แมน เรืองจรัสศรี —————————————– ในวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561   ณ  ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการมนุษยศาสตร์ฯครั้งที่3

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ผู้นำชุมชน และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาสังคมไทยระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสถาบันอื่น ๆ

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ผู้นำชุมชน และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาสังคมไทยระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสถาบันอื่น ๆ

9 ส.ค.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร พิชัย  สุขวุ่น และรองฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “มวยไชยา : สุดยอดแม่ไม้มวยสยาม”

มวยไทย สุดยอดแม่ไม้เมืองไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โดยสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจในศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “มวยไชยา : สุดยอดแม่ไม้มวยสยาม” __________________________ ในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ___________________________ หัวข้อการสัมมนามีดังนี้ การเสวนาเรื่องมวยไชยา การสาธิตมวยไชยา และการฝึกปฏิบัติมวยไชยาร่วมชม…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัน ศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ห้องลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ห้องลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งจัดขึ้นวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ หอประชุมวิชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาใหม่และนักศึกษาตัวแทนกลุ่มเรียนชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วม จำนวน 3,500 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ ว่าที่ ดร. จาก University College London ประเทศอังกฤษ แนะนำเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ ว่าที่ ดร. จาก University College London ประเทศอังกฤษ แนะนำเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทางด้านนาฏศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษยศาสตร์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทางด้านนาฏศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 8.00 – 13.00 น. สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ อาจารย์ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย โทร 063-1464197

Sorry, no posts were found.