ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม 19 06 2560 16
ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 19 06 2560 21
ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 06 2560 19
โครงการ "เปิดบ้าน สานสัมพันธ์น้องพี่เลือดส้ม-ขาว 12 06 2560 39
โครงการ "ทำบุญตักบาตร ณ วัดตระพังจิก" ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 12 06 2560 37
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 02 06 2560 74
อบรมพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ "บทความ:เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่" 27 05 2560 78
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการสังเคราะห์งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ 24 05 2560 116
การประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการคัดเลือกตัวแทนบุุคลากรสายวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 23 05 2560 81
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 23 05 2560 237