คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
  17-08-2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
 
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวงสตริงคอมโบ้ (String Combo) วันที่16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุนทรียศิลป์ ชั้น 2 อาคารสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  16-08-2560   โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวงสตริงคอมโบ้ (String Combo) วันที่16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุนทรียศิลป์ ชั้น 2 อาคารสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณะมนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
  11-08-2560   คณะมนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 
โครงการ  ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
  10-08-2560   โครงการ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
 
ขอเชิญร่วมงานวิชาการ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 วันที่ 18-19 ส.ค. 60 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  09-08-2560   ขอเชิญร่วมงานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 วันที่ 18-19 ส.ค. 60 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี
  07-08-2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี
 
โครงการสัปดาห์วิชาการ ​​มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 18-19 ส.ค. 60 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  07-08-2560   โครงการสัปดาห์วิชาการ ​​มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 18-19 ส.ค. 60 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560
  03-08-2560   การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  01-08-2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
การบรรยายเรื่อง อนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.อุทัย  ดุลยเกษม ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  29-07-2560   การบรรยายเรื่อง อนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  29-07-2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10
  29-07-2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10
 

15-07-2560   ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017
12-07-2560   งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
05-07-2560   ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017
21-04-2560   ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
21-04-2560   ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓
21-04-2560   การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
07-12-2559   นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 «การเรียนรู้เชิงลึก»
29-11-2559   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ/วิจัยเข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
อ่านทั้งหมด :  ข่าวสารงานวิจัย  

ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

   ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกอญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   สนใจสามารถลงชื่อพร้อมรับเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมกรอกรายละเอียดใบสมัคร ส่งถึงสำนักงานคณบดีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 60 นี้