:
 • อาจารย์ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
  อาจารย์ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย

  1633 hits

  ชื่อ - สกุล
  นางธัญญ์ฐิตา  อัครภิรมย์ชัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ (หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์)
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม.(การจัดการทางวัฒนธรรม)
  สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ นาฎศิลป์,ศิลปะการการแสดง

.