ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 17 08 2560 51
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวงสตริงคอมโบ้ (String Combo) วันที่16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุนทรียศิลป์ ชั้น 2 อาคารสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 16 08 2560 29
คณะมนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 11 08 2560 108
โครงการ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 10 08 2560 66
ขอเชิญร่วมงานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 วันที่ 18-19 ส.ค. 60 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 09 08 2560 35
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี 07 08 2560 34
โครงการสัปดาห์วิชาการ ​​มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 18-19 ส.ค. 60 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 07 08 2560 62
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 03 08 2560 31
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 01 08 2560 51
การบรรยายเรื่อง อนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 29 07 2560 61