ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การประชุมเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตมีงานทำ ณ ห้องประชุม MSC7ชั้น 2 อาคาร MSC2 06 12 2560 13
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC) สำนักจัดการทรัพย์สิน ให้บริการทางวิชาการโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนท้องถิ่น 06 12 2560 92
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 20 11 2560 18
ประชุมเลือกตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 17 11 2560 32
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย (เบื้องต้น) เพื่อเสนอขอรับทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 10 11 2560 26
ภาพบรรยายกาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 10 11 2560 32
ประชาสัมพันธ์จุดบริการรับชุดครุยงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 02 11 2560 26
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 10 2560 34
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 12 10 2560 43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.6 จากโครงการ Rajabhat Camping 2018 10 10 2560 98