ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 12 10 2560 14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.6 จากโครงการ Rajabhat Camping 2018 10 10 2560 65
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 27 09 2560 46
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 14 09 2560 41
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 11 09 2560 48
โครงการ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เสริมความเข้มแข็งให้้แก่ท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษให้ก้าวไกลสู่สากล 07 09 2560 72
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 3 แชมป์ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "ราชพฤกษ์เกมส์" ครั้งที่ 13 01 09 2560 64
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันพุธที่ 30 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี 30 08 2560 55
พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand research expo 2017) 28 08 2560 44
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานกีฬา ราชพฤกษ์เกมส์ 28 08 2560 56