ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานกีฬา "ราชพฤกษ์เกมส์"  
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1
อาคาร 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

sru_human_meeting_prepare_for_Ratchaphruek_games_3650.JPGsru_human_meeting_prepare_for_Ratchaphruek_games_3649.JPGsru_human_meeting_prepare_for_Ratchaphruek_games_3648.JPGsru_human_meeting_prepare_for_Ratchaphruek_games_3647.JPGsru_human_meeting_prepare_for_Ratchaphruek_games_3646.JPGsru_human_meeting_prepare_for_Ratchaphruek_games_3645.JPG