ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย"
ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
(Thailand research expo 2017)
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

 

sru_human_thailand-research-expo-2017_2111025707.jpgsru_human_thailand-research-expo-2017_2111025706.jpgsru_human_thailand-research-expo-2017_2111025705.jpgsru_human_thailand-research-expo-2017_2111025704.jpgsru_human_thailand-research-expo-2017_2111025703.jpg