ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 9/2560
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักงานคณบดี

sru-huso-meeting-18.10.2560-04.jpgsru-huso-meeting-18.10.2560-05.jpgsru-huso-meeting-18.10.2560-03.jpgsru-huso-meeting-18.10.2560-02.jpgsru-huso-meeting-18.10.2560-01.jpg