ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

ภาพบรรยายกาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560