ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

การประชุมเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตมีงานทำ
ณ ห้องประชุม MSC7ชั้น 2 อาคาร MSC2

DSCF1164.jpgDSCF1163.jpgDSCF1165.jpgDSCF1160.jpgDSCF1159.jpgDSCF1158.jpgDSCF1157.jpgDSCF1156.jpgDSCF1155.jpgDSCF1154.jpg