การสัมมนา
แด่หนุ่มสาว : กฤษณมูรติ
ในวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป