กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้