คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3
ในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558
ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี