ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ/วิจัยเข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ

การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สนใจดูรายละเอียดตาม link ด้านล่างค่ะ

***Link***