ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

 

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

(โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2560)

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

***LINK***