ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ร่วมกิจกรรม มรส.ร่วมใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องโถง หอประชุมวริราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี