ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพื้นฐาน

ปีงบประมาณ 2560 การพิจารณากระบวนการยุติธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง

***LiNK***