ขอเชิญสมาชิก สสส.

เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙

 

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

รับทราบเงินปันผล เบี้ยประชุมคนละ ๓๐๐ บาท

เลือกตั้งคณะกรรมการ สสส.ชุดใหม่ และจับฉลากลุ้นทองคำ,ของรางวัลมากมาย