ขอแสดงความยินดีกับ 13 ตัวแทน จาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็น 1 ใน 130 คนทั่วประเทศ

ในโครงการค่ายเยาวชนศาลปกครอง รุ่น 8 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในเวทีระดับชาติ