ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาแข่งเรือพาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขันในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557