คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริมประภา  เจริญสุข ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาจีน Chinese Proficiency Test (HSK ) ในระดับที่  5 จำนวน 221 คะแนน และได้รับรางวัลนักศึกษาต่างชาติดีเด่น ประจำปี 2017 จากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

    ในพิธีรับปริญญาบัตรนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2017 ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเดินทางไปเมืองคุนหมิงเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาบัตรในครั้งนี้

{AG}sru-Human-Yunnan{/AG}