ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

.ประจำปี 2558 คุณศรีนาถ ศรีสวัสดิ์ (22 กันยายน 2558)