คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาเรือนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

{AG}56789{/AG}