ด่วนที่สุด…โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการเรียนรู้สู่อาเซียน รุ่นที่ 2 สามารถส่งเสนอโครงการภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557