คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่: 
เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077-913363  โทรสาร 077-9133634
อีเมล์: 
human_sru@hotmail.co.th
เว็บไซต์:

https://human.sru.ac.th/